Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Kaunokaiverrus Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Kaunokaiverrus Oy

Kampinkuja 2,

00100 Helsinki

puh. 09 827 5343 


2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Kaunokaiverrus Oy

Kampinkuja 2,

00100 Helsinki

puh. 09 827 5343

 

info(at)meb.fi

 

3. Rekisterin nimi

MEBin asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri kattaa seuraavat MEBin asiakkuudet ja niiden sisältämät palvelut:

MEB - Verkkokauppa

MEB - Asiakkaat

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan MEBille antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterinpitäjän asiakkaita ovat rekisterinpitäjän tuottamien painotuotteiden sekä muiden tavaroiden ja palvelujen tilaajat, saajat ja maksajat ja verkkopalveluiden käyttäjät. Tässä rekisteriselosteessa asiakkaalla tarkoitetaan myös sitä luonnollista henkilöä, jolle yritys tai julkisyhteisö, jonka palveluksessa hän on, on tilannut rekisterinpitäjän tuottaman tulostustuotteen taikka muun tavaran tai palvelun.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

- tilausten, jäsenyyden hoitaminen ja rekisteröinti, suoramarkkinointi

- laskutus, maksujen valvonta, maksuajan myöntäminen ja perintä muu operatiivinen asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen

- Asiakassuhteen analysointi ja ryhmittely, kokonaisasiakkuuden hallinta ja kehittäminen, viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen sekä kampanja- ja kontaktihistorian hallinta.

- MEBin toiminnan sekä palvelu- ja tuotetarjoaman toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.

- tietosuojalainsäädännössä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen toteuttaminen

- luonnollisten henkilöiden automaattisilla järjestelmillä toteutettavaan suoramarkkinointiin antamien suostumusten käsittely.

- Lainsäädännössä tarkoitettujen rekisteröidyn oikeuksien, velvollisuuksien ja tahdonilmaisujen edellyttämä käsittely


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

- asiakastiedot: nimi, asiakasnumero, yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite ja muu sähköinen osoitetieto) yhteydenottoa varten, laskutusyhteystiedot.

- tilaustiedot: tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan käyttöön ja asiointiin liittyvistä tapahtumista.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti Kaunokaiverrus Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut. Tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla, teknisenä tallenteena tai paperitulosteena. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n ja 23 §:n 7 ja 8 – kohtien nojalla. Tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla, teknisenä tallenteena tai paperitulosteena.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.


9. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.


10. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Kaunokaiverrus Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö Kaunokaiverrus Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen tai käydä edellä mainitussa osoitteessa henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Kaunokaiverrus Oy toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröity on käynyt henkilökohtaisesti Kaunokaiverrus Oy:ssä tai kun rekisteröidyn kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut Kaunokaiverrus Oy:lle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Kaunokaiverrus Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kaunokaiverrus Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää kirjeen edellä mainittuun Kaunokaiverrus Oy:n osoitteeseen tai soittaa numeroon 09 827 5343 .Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh 09 827 5343 tai kirjeitse osoitteella Kaunokaiverrus Oy, Kampinkuja 2, 00100 Helsinki.

 

Kaunokaiverrus Oy:n asiakasrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on saatavilla Kaunokaiverrus Oy:n toimitiloissa (osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki) 

 

 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisätietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä, hän voi lähettää kirjeen yllä olevaan osoitteeseen tai soittaa numeroon 09 827 5343.

 

Videovalvonnan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kaunokaiverrus Oy

Kampinkuja 2,

00100 Helsinki

puh. 09 827 5343 


2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Kaunokaiverrus Oy

Kampinkuja 2,

00100 Helsinki

puh. 09 827 5343 

info(at)meb.fi

 

3. Rekisterin nimi

Kaunokaiverrus Oy / MEB MisterEasyBusiness:n tallentava videovalvontajärjestelmä


4. Tallentavan videovalvonnan tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja seuraavasti:

Tallenteita käsitellään luottamuksellisesti.

Tallenteita kerätään työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, ennaltaehkäisemään rikoksia ja auttamaan jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.

Tallenteet säilytetään tietyn aikaa Kaunokaiverrus Oy / MEB MisterEasyBusiness:n palvelimella.


5. Rekisterin tietosisältö

Videovalvontajärjestelmään tallennetut kameroiden kuvaamat kuva-aineistot  MEB myymälöistä (Kampinkuja 2, 00100 Helsinki ja Vaasanpoku 3 lh 3, 00500 Helsinki).


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kameroiden välittämä kuva-aineisto.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Kaunokaiverrus Oy / MEB MisterEasyBusiness:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilö voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoa (videot ja kuvat) hänestä on rekisteriin talletettu Kaunokaiverrus Oy / MEB MisterEasyBusiness:lle. Rekisterin tietoja säilytetään 14 vrk, ellei ole videovalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan, niin että järjestelmä tallentaa vanhan päälle uutta kuvaa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.


9. Rekisteriin tallennettavien informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla olevilla "TALLENTAVA VIDEOVALVONTA" - kylteillä. Rekisteriseloste on nähtävissä pyynnöstä.

 

Henkilötietolaki (523/99) 10§

 

Tuotteet

Yhteystiedot

MEB Kamppi: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki

+358 9 827 5343

info@meb.fi

pidätämme oikeuden muutoksiin